Experts Live Netherlands op 16 juni aanstaande geannuleerd

* ENGLISH TRANSLATION BELOW *

In de afgelopen weken hebben wij alle nieuwsberichten rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten gehouden. Ondanks dat het RIVM in Nederland vooralsnog geen negatief advies geeft om bijeenkomsten te annuleren heeft Experts Live Netherlands helaas besloten het evenement te annuleren. Waarom?

 • Allereerst vanwege de veiligheid van alle betrokkenen
 • Het internationale karakter van het evenement. Er zijn sprekers die niet mogen reizen vanuit hun werkgever
 • Wij onze bezoekers en sponsoren geen garantie (meer) kunnen geven met betrekking tot de inhoud en omvang van het evenement
 • Er door Stichting Experts Live geen aanspraak gemaakt kan worden bij een virus op een verzekering
 • Experts Live het event niet kan rondkrijgen zonder onze sponsoren, één daarvan heeft zich moeten terug trekken door de genomen maatregelen rondom het Coronavirus  
 • Experts Live een “Stichting is zonder winstoogmerk” welke dus ook geen financieel vangnet heeft

Wellicht staat Experts Live Netherlands in je agenda maar heb je nog geen ticket. Houd alle berichten in de gaten met onze nieuwe datum. Support het event wederom door z.s.m. je ticket te kopen wanneer deze online gaat.

Heb je al wel een ticket? Dan heb je als het goed is reeds een e-mail van ons ontvangen. 

Wij vinden het ontzettend jammer dat onze 10de editie niet kan plaatsvinden. Wij hopen op je support met deze lastige beslissing en zien je heel graag op een nog nader te bepalen datum, want één ding is zeker; we gaan wel door met Experts Live.

Nog een shout out naar de sponsoren die zich voor dit jaar hebben verbonden aan het event: Microsoft, KPN ICT Consulting, Fujitsu, Anylinq, Delta-N, Global Knowledge, InSpark, Liquit, ScriptRunner, Vijfhart en Wortell. Dank hiervoor!

Heb je vragen? Neem contact met ons via organisatie@expertslive.nl.  

================================================================

\In the past few weeks we have closely monitored all news about the Coronavirus. Despite the fact that the RIVM in the Netherlands does not yet advise to cancel meetings, Experts Live Netherlands has unfortunately decided to cancel the event. Why?

 • Firstly because of the safety of all participants
 • The international character of the event. There are speakers who are not allowed to travel at this time, due to corporate policy
 • We cannot give our visitors and sponsors any guarantee (anymore) regarding the quality of the content and scope of the event
 • No claim can be made by the Experts Live Foundation on an insurance policy when we would cancel the event at a later time
 • Experts Live cannot organize the event without our sponsors, one of them had to withdraw due to the measures taken around the Coronavirus
 • The Experts Live “Foundation is a non-profit” which therefore has no financial safety net

Did you block Experts Live Netherlands (June 16th) in your agenda but you haven’t got a ticket yet? Keep an eye on all messages for a new date. Please support the event by purchasing your ticket when ticket sales  re-open.

Did you already bought a ticket? You received an email from us with more information. 

We are extremely sad that our 10th edition cannot take place. We hope for your understanding and support on this difficult decision and we look forward to seeing you on a date yet to be determined. For sure; we will continue with Experts Live.

Finally, a shout out to the sponsors who have committed themselves to the event this year: Microsoft, KPN ICT Consulting, Fujitsu, Anylinq, Delta-N, Global Knowledge, InSpark, Liquit, ScriptRunner, Vijfhart en Wortell. Thank you!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *